• ستاره‌های هالیوود با اصلیت عربی
    ریشه و نژاد تعدادي از بازیگران و خوانندگان معروف جهانی، به کشورهای عربی باز می گردد. برخی از آن ها همچنان اسم های شرقی حمل می کنند که نشان دهنده اصلیت آن ها است. برخی دیگر اما نام هایشان را تغییر داده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب