• زنان چگونه می توانند به ارگاسم (اوج لذت جنسی) برسند؟
    حدود 10 درصد از خانم ها در هنگام رابطه جنسی به ارگاسم نمی رسند، با این حال تنها تعداد محدودی از این افراد برای درمان این مشکل اقدام می کنند. ما در این مقاله خبر های خوبی را برای خانم ها خواهیم داشت: به ارگاسم رسیدن قابل یادگیری است.
  • مشکلی به نام اضطراب جنسی مردانه
    ارتباط جنسی یکی از مهم ترین حریم ها و البته تجربه ای لذت بخش است، اما هنگامی که یکی از زوجین، در این مورد دچار ترس و استرس شود یا از عملکرد جنسی خود اضطراب داشته باشد، بی تردید احساس جذاب بودن یا صمیمیت با همسر مخدوش شده و حتی بسیار سخت هم خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب