• خدمات اجتماعی سیار چیست؟
    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیان کرد: ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد، تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مرتبط، اطلاع رسانی به افراد در زمینه برنامه ها و فعالیت های سازمان، شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا از اهداف این گونه خدمات است...
  • تکدیب یک خبر درباره معاون اول روحانی
    در پی انتشار برخی مطالب نادرست به نقل از اسحاق جهانگیری در خصوص میزان بدهی بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی، دفتر معاون اول رئیس جمهور توضیحاتی ارائه کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب