• اظهارات مهم اوباما درباره لغو تحریم های ایران
    رئیس جمهور آمریکا گفت: هنوز کاری انجام نشده و آنچه که بدان رسیده ایم یک چارچوب سیاسی است و این چارچوب مسیر ایران برای رسیدن به بمب را می بندد و در مقابل تحریم ها به صورت مرحله به مرحله  برداشته می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب