• دولت اعتدال و چالشی به نام "فضای مجازی"
    فضای مجازی بی شک یکی از چالشهای مهم دولت حسن روحانی می باشد چرا که از طرفی حامیان دکتر روحانی به شدت موافق آزادسازی فضای مجازی هستند و مخالفین دولت، آزاد سازی این فضا را کاری ضد ارزشی و بعضا عناد با نظام می دانند.
  • راهنمای حرکت روح و روان در مسیر «اعتدال»
     فضیلت اعتدال از چهار توانمندی تشکیل شده است؛ بنابراین برای پرورش این فضیلت لازم است این توانایی ها را در خود رشد دهیم. در زیر راهکارهایی برای افزایش هر یک از این چهار توانایی آورده شده است....      
  • معاون سیاسی وزیـر کشور خداحافظی کـرد
    هنوز امید است که رحمانی فضلی با اصلاح روند فعلی خود زمینه بازگشت معاون سیاسی با تجربه خود را به وزارت کشور فراهم کند اما با توجه به گرایش میرلوحی و احمدی به جریان اعتدال انتظار می رود که چه در صورت باقی ماندن کاظم میرولد و چه در صورت جایگزینی یکی از این افراد با وی، تمهیدی از سوی دولت اندیشیده شود که مجددا سوء مدیریت در این وزارتخانه خسارت به بار نیاورد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب