• انهدام باند قاچاق اعضای بدن انسان
    با اقدامات اطلاعاتی و مجاهدت های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از باندهای اصلی قاچاق اعضای بدن انسان شناسایی و با همکاری دستگاه محترم قضایی هفت نفر عناصر این باند دستگیر شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب