• پدیده نادر «ازدواج سفید» در کشور!
    ازدواج پديده اي است که از ديرباز و از زمان پيدايش انسان بوده و تا امروز نيز ادامه داشته است. حالا بماند که در اين دوره زمان از يک طرف ديگر تمايلي براي ازدواج وجود ندارد و سن ازدواج در حال افزايش است و از طرف ديگر انواع و اقسام ازدواج ها به وجود آمده مثل «ازدواج موقت»، «ازدواج صوري»،» و... و از طرفي ميزان طلاق هم چه به صورت رسمي چه عاطفي افزايش پيدا کرده.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب