• ربودن دختر 3 ساله برای خرید حشیش
    پسر افغان که در ربودن دختر سه ساله ایرانی ناکام مانده بود، پس از دستگیری مدعی شد با فروش این کودک به قاچاقی مواد مخدر قصد خرید حشیش داشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب