• تنباکوی دوسیب کشنده است!
    تحقیقات اخیر نشان داده اند که سرطان زایی ناشی ازتنباکو فوق العاده قوی است و قدرت اعتیادآوری آن به اندازه سایر مواد مانند هروئین و کوکائین است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب