• تست: به گوشی بازی معتاد هستید؟
     وقتی شارژ تلفن هوشمند شما همراه تان نیست و باتری اش رو به تمام شدن می رود، چه احساسی پیدا می کنید؟ حسی شبیه به گم کردن یکی از عزیزان تان سراغ شما می آید و اضطرابی همراه با ناراحتی در دل تان می نشیند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب