• اعتیادی به نام اعتیاد به خودارضایی!
    بسیاری از افرادیکه معتاد به خودارضایی هستند، دیگر دنبال لذت جنسی نیستند و اصولا خودارضایی در آنها منجر به لذت جنسی نمی شود، بلکه این عمل جزو ملزومات زندگی آنها شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب