• کی گفته «علف» اعتیادآور نیست؟!
     میزان مصرف علف در دنیا و از جمله ایران بالا گرفته است. از دید پژوهشگران روانشناس نگرش افراد به مصرف یک ماده یا دارو و ادراک آن به صورت خطرناک یا بی خطر، روی گرایش به مصرف آن ماده یا داروی موثر است. یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که اگر فردی پیامدهای مصرف یک ماده را خطرناک بداند، در مقایسه با فردی که خطری برای مصرف آن ماده متصور نیست، از مصرف آن ماده خاص دوری کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب