• بحران «تریاک ورزشی»: شایعه یا واقعیت؟
    شنیده ها حاکی است مصرف ترامادول در بین فوتبالیست ها گسترش پیدا کرده و متاسفانه بازیکنانی به این قرص اعتیادآور روی آورده اند و اگر وضع به همین روال پیش برود، در آینده  ای نزدیک بحران ترامادول فوتبال ایران را فرا می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب