• تذکرهایی با «آدرس غلط» به مقصد پاستور
    درخواست هاي نمايندگان از دولتي ها در آستانه انتخابات بيشتر خواهد شد. آن هم در شرايطي كه بودجه كشور جوابگوي اين درخواست ها نيست و همين هم مي تواند به سوال ها و تذكرهاي بيشتر نمايندگان ختم شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب