• قطار مترو فردا به آزادگان می رسد
    بخش جنوبی خط 3 مترو به طول 12 کیلومتر در شرایطی بهره برداری می شود که ایستگاه های منیریه، راه آهن، قلعه مرغی، جوادیه و آزادگان به مسافران سرویس دهی می کنند و...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب