• 11 دلیل موفقیت افراد سحرخیز
    برخلاف بسیاری از افرادی که  کارهای خود را در نیمه های شب انجام می دهند، برخی از لحاظ بیولوژیکی به گونه ای هستند که صبح زود از بیشترین میزان کارایی برخوردارند. این افراد موفق به انجام کارهای بیشتری در ساعات اولیه روز می شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب