• مادری که پس از 9 روز هنوز چشم به راه منصور است
    سیلاب یکشنبه هفته گذشته در منطقه کن سولقان یکی از حوادثی بود که شاید با اطلاع رسانی ها و هشدارها می شد تلفات این حادثه را کم کرد اما متأسفانه کوتاهی ها باعث شد که مادری با گذشت 9 روز از وقوع سیلاب هنوز چشم به راه آمدن پسرش باشد..

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب