• یکی از دلایل بی‌میلی جوانان به ازدواج اعلام شد؛ روابط نامشروع
    یک جامعه شناس گفت: روابط نامشروع باعث بی میلی جوانان به ویژه پسران به ازدواج شرعی و قانونی شده است.به گزارش ایسنا، دکتر امان الله قرایی مقدم افزود: برخی دختران متاسفانه به راحتی روابط نامتعارف با پسران دارند که با این کار نه تنها به خود بلکه به دختران عفیف و پاکدامن نیز خیانت می کنند، چرا که با این کارشان، باعث بدبینی پسران به دختران می شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب