• چشم طمع به افزایش مالیات
    مسوولان و مردم در شرایط کنونی به خوبی معایب اقتصاد تک محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را درک می کنند؛ اقتصادی که به راحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده یی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب