• اطلاعاتی در مورد مایع منی، روشهای افزایش منی
    منی یکی از مهم ترین موارد در لقاح و در نهایت تولید نسل و بوجود آمدن  آمدن کودکی زیبا و مهربان است ، میزان وجود منی در افراد  مختلف متفاوت است و در صورت کاهش این میزان روش های متعددی وجود دارد که این مایع مهم  و حیاتی را در لقاح افزایش دهیم

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب