• میزان افزایش احتمالی دستمزد 94
    انتظار می رود میزان افزایش های حقوق و دستمزد سال ۹۴ بیشتر از سال جاری نباشد و در نهایت تا ۱۵۰ هزارتومان مجموع کل افزایش ها نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب