• افزایش یک بند از فیش حقوق به تعویق افتاد؟
    با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سال جاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایش ها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب