• واکنش به افزایش 17 درصدی دستمزد 94
    عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر سبد هزینه های کارگران از 2 میلیون و 700 هزارتومان کمتر نشده است ادامه داد: درصدهای مطرح شده درباره افزایش 14 و یا 17 درصدی مزد سال 94 را نمی پذیریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب