• کمک حجاج ایرانی به اقتصاد اعراب؟
    سفرهای زائران ایرانی به عربستان سعودی به طور کلی شامل دو نوع سفر است: «عمره مفرده» که در ماه های مختلف سال انجام می شود و «حج تمتع» که منحصر به ماه قمری ذی الحجه است و یک بار در سال صورت می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب