• بانفت اقتصاد غیر نفتی را بزرگ کنیم/حل کامل مشکل بنزین
    وزیر نفت گفت: سهم نفت در بودجه کشور اگر چه به تدریج در حال کم شدن است اما در تراز بازرگانی خارجی تاثیر آن کم نشده است، بنابراین کاهش وابستگی به نفت با بستن دریچه های نفتی ممکن نیست؛ بلکه باید از طریق نفت، اقتصاد غیر نفتی خود را بزرگ کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب