• سریال ستایش باعث مرگ یک پیرمرد شد!
    سریال "ستایش" مرد میانسال را به کام مرگ برد.مرد میانسال فریدونکناری پس از مشاهده سریال "ستایش" تاب این داستان دراماتیک را نیاورده و به کام مرگ فرو رفت...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب