• اگر اسید داشتم روی صورت این زن می‌ریختم!
    السا فیروزآذر بازیگر سینما معتقد است: خشونت های رفتاری و کلامی درباره زنان سبب استرس و عدم امنیت حضور زنان در جامعه خواهد شد. این بازیگر سینما در آثار سینمایی همچون زن زیادی، تسویه حساب و یکی از ما دونفر که در ارتباط با مشکلات زنان ساخته شده، حضور داشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب