• الکلی‌های ایرانی بالاخره ترک می‌کنند!
    برای معتادان الکلی کشور، کلینیک دولتی راه اندازی شده است. خدماتش مشاوره فردی، مددکاری، گروه درمانی و خانواده درمانی است. اما فعلاً مراحل مطالعاتی را می گذارند و تا مهارت های درمانی پزشکان را بالاتر برد و نیروهای متخصص آموزش دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب