• برای فرار از سرطان چی نخوریم؟!
    یکی از دلایل مهم ابتلا به سرطان در کشور ما، تغییر در سبک زندگی به ویژه تغییر در الگوی غذایی است. به گفته دکتر وفا اگر الگوی تغذیه ای در کشور ما تغییر کند، آمار ابتلا به سرطان به طور چشمگیری کاهش خواهدیافت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب