• دلیل سفر رئیس جمهوری افغانستان به تهران
    محمداشرف غنی با هیأت بلندپایه صدنفری متشکل از تاجران بخش خصوصی و دیپلمات ها، به ایران سفر کرده است. این سفر بعد از دوبار تأخیر، در حالی انجام می شود که آقای غنی قبلا از کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، چین و امارات متحده عربی دیدن کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب