• حق با رئیس جمهور است؛ پلیس بای مجری قانون باشد، نه شرع
    يکم- سخن رييس جمهور در مورد اينکه وظيفه ناجا اجراي قانون است و نه اسلام، به نظر صحيح است. بدون ترديد وظيفه هر نهادي جهت پرهيز از اختلاف سليقه، اجراي قانون است و البته که قانون در کشور به حکم شوراي نگهبان و مراجع، حکم اسلام است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب