• بهترین رنگ سایه برای چشم شما کدام است؟
    بهترین رنگ برای شما کدام است؟همه ی چشم ها یکسان نیستند و هر رنگ و آرایشی به آن نمی آید. بهترین راه برای آرایش چشم، استفاده از سایه چشم است. بهترین آرایش ها با ترکیب های مختلف سایه به دست می آیند و شخصیت ها و تیپ های مختلفی خلق می کنند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب