• 103 نکته برای اینکه شاد زندگی کنید
  چند سالتان است؟ فکر می کنید چند سال دیگر زندگی می کنید؟ در این چند سال که برای خودتان متصور هستید، قصد دارید چه جوری زندگی می کنید؟ حالتان خوب است؟ شاد هستید؟ از آینده چه تصوری دارید؟ کجا هستید؟ آدم شادی هستید یا یک گوشه نشسته اید و زانوی غم بغل کرده اید؟ برای این چند سال، سهم غم و شادی تان از زندگی چقدر است؟ تا امروز چطور زندگی کرده اید؟ چقدر شاد هستید و شادی چه سهمی در زندگی و لحظه های شما دارد و... تا دلتان بخواهد می توان درباره شادی و ردی که روی زندگی تان گذاشته، سوال پرسید.
 • امید را انتخاب کن!
  روزهایی هست که زندگی سخت و طاقت فرسا می شود. روزهایی هست که احساس می کنی دیگر توان پیشروی نداری و باید تسلیم شوی...
 • چگونگی ابراز شادی
  اینطور که به نظر می رسد کسانی که با زبان بدن و رفتارهای غیر کلامی آشنایی دارند و قدرت تفسیر زبان بدن را دارند در مقایسه با کسانی که با این مهارت آشنایی ندارند موفق تر هستند. بدن در آن واحد می تواند هزار سیگنال یا پیام متفاوت غیرکلامی از خود خارج کند.........
 • بایـدها و نبایـدهای سـه گانـه در زنـدگی
   Three things in life that are never certain سه چیز در زندگی پایدار نیستند Dreams..........    

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب