• دموکراسی تنها در صندوق رأی خلاصه نمی‌شود
    گذر زمان در چهره اش مشهود است. موهای سپید در سرورویش بسیار است و در ظاهر اثری از آن جوان پرشور انقلابی که دست به تسخیر سفارت آمریکا زد، دیده نمی شود، اما همچنان پرشور و باحرارت سخن می گوید. ابراهیم اصغرزاده همراه و همگام با روزگار و عرصه سیاست تغییر کرده است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب