• ادای تکلیف در انتخابات ریاست خبرگان
    هر چقدر از آن سال های پر تب و تاب نخست انقلاب فاصله می گیریم، هاشمی رفسنجانی به اعتدال و میانه روی نزدیک  و نزدیک تر  می شود. این روند به ویژه بعد از دهه ٦٠ و آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری، به طور منظم پررنگ تر می شود، تاجایی که از اواسط دهه ٨٠ و به ویژه از ٢٢خرداد ٨٨ به این سو می توان گفت ایشان دچار یک دگردیسی کامل می شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب