• چگونه در رابطه جنسی از همسرم انتقاد کنم ؟
    نكته مهم در بیان انتقاد نسبت مطرح كردن نكات مثبت و منفی است. فرمول ارائه انتقاد جنسی این است كه اول چهار نكته مثبت را مطرح كنید و بعد یك نكته منفی را بیان كنید. به عبارت دیگر باید بیشتر روی مفاهیم مثبت تاكید كنید. مثلا به جای اینكه بگویید: «این قدر سفت مرا بغل نكن» بگویید: «وقتی به آرامی مرا بغل می كنی خیلی بیشتر لذت می برم» وقتی به جای مطرح كردن خواسته تان چیزی را مطرح كنید كه از آن بدتان می آید خود و همسرتان را مجبور می كنید به جای تمركز بر احساس و حالت های جنسی، توجه را بر جزئیات متمركز كنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب