• انتقاد دادستان کل کشور از بانک ها
    دادستان کل کشور گفت: بانک ها به عنوان متولیان نظام مالی کشور برای پیگیری معوقات و سوء استفاده های بانکی اقدام نمی کنند. وی افزود: سلامت در اعطای تسهیلات بانکی رعایت نشده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب