• توطئه وحشیانه دو مرد نقابدار بر علیه تازه داماد
    نیمه شب دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری با فریادهای سوختم سوختم، سکوت شبانگاهی در یک مجتمع مسکونی در شهرک کیانشهر شکسته شد و اهالی به محوطه ریختند و با دیدن جوان کت و شلوار پوش که تاب و قرار نداشت و دست هایش را روی صورتش گرفته بود، شوکه شدند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب