• آشنایی با پارافیلیا، نوعی انحراف جنسی!
    متاسفانه مشکل اصلی بیماران مبتلا به پارافیلیا، تن ندادن آنها به درمان است و اغلب آنها برای درمان به پزشک مراجعه نمی کنند درحالی که اگر به پزشک متخصص مراجعه کنند، مشکلشان درمان پذیر خواهد بود.
  • انحرافات جنسی چیست؟
     هر نوزادی که متولد می شود، غریزه جنسی نیز دارد ولی سالها طول می کشد تا این غریزه، بیدار شود. گاهی اوقات به دلیل مسائل مختلفی ، این غریزه ، غیر طبیعی شده و به صورت انحراف ، سر بر می آورد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب