• زیبایی پستان ، روش های متناسب کردن سینه خانمها ،زیبایی سینه
    این روزها بر اثر هجوم رسانه ها دیگر زیبایی یک معیار نسبی است و چیزی که سالهای قبل جزو زیبایی و مزیت خانمها محسوب می شد امروز باعث دغدغه و ناراحتی اشن می شود ، پدیده مانکنیسم باعث بسیاری از این دغدغهه هاست .پستان یا سینه زنان بیش از اینکه ابزار جنسی و لذت مردان باشد عضوی حساس و مهم در اندام یک مادر و مهمترین عضو برای تغذیه کودک پس از بارداری است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب