• جملاتی از چگونگی موفقیت از زبان افراد معروف
     زندگی معمولی انسان بی برنامه، سردرگم، بی هیجان و ناخوشایند به نظر می آید. تنها آنهایی که به ماجراهای زندگی به عنوان شانسی از میان شانس ها نگاه می کنند که خودشان آن را برای خودشان ایجاد کرده اند...............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب