• یک بازیگر قدیمی با همسر و فرزندانش روی صحنه می رود!
    در این نمایش همه اعضای خانواده جواد انصافی، این بازیگر قدیمی حضور دارند؛ همسرش طراحی صحنه و لباس کار را بر عهده دارد. پسرهایش با بازیگری و آهنگسازی در این نمایش همکاری خواهند کرد.
  • نان این نانوا خوردن دارد
    نان این نانوا باید خوردنی باشد، یک لواش خوشمزه که بوی انصاف می دهد. این خمیر زیر دست کسی بوده که از قوت غالب مردم قصد کسب ثروت ندارد و به این یقین رسیده که «گیرم که خلق را به فریبت فریفتی / در محضر عدل الهی چه می کنی.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب