• زمین در آستانه ششمین دوره انقراض جمعی
    براساس مطالعات دانشمندان دانشگاه « استنفورد » آمریکا در این انقراض تقریبا هیچ موجود زنده ای روی زمین باقی نخواهد ماند. گفته می شود سرعت انقراض برخی گونه های جانوری صد برابر حالت عادی است.
  • لطفا به من شلیک نکنید...
    سال ها است که صخره های بلند کوهستان های این سرزمین، طنین غرش ببر مازندران و شیر ایرانی را از یاد برده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب