• زمین در آستانه ششمین دوره انقراض جمعی
    براساس مطالعات دانشمندان دانشگاه « استنفورد » آمریکا در این انقراض تقریبا هیچ موجود زنده ای روی زمین باقی نخواهد ماند. گفته می شود سرعت انقراض برخی گونه های جانوری صد برابر حالت عادی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب