• معضلی به نام بدخلقی زنانه!
    یکی از انواع افسردگی ها و ناراحتی هایی که زنان تجربه می کنند مربوط به شرایط فیزیولوژیک و جسمانی آنهاست. ویژگی اصلی این اختلال نشانه هایی مانند خلق افسرده بارز، اضطراب آشکار، نا استواری عاطفی و کاهش علاقه به فعالیت های روزمره است. برای این که بتوان این اختلال را تشخیص داد باید حداقل پنج نشانه در خلال هفته آخر پیش از قاعدگی ظاهر شود

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب