• نکته هایی اساسی به بیماران دیابتی
    در اینجا 10 نکته اساسی به بیماران دیابتی گوشزد شده، که در مراقبت بهتر، پیشگیری از بروز مشکلات جدی در آینده و بهبود سریعتر کاربردی هستند.
  • بیماری آلکالوز چیست؟
    آلکالوز به معنی افزایش سطح بی کربنات مایع خارج سلولی و قرار گرفتن PH خون در محدوده قلیایی (بالاتر از ۷/۸) می باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب