• همه دانستی ها درباره عدس.
    عدسها را بر اساس بزرگی و كوچكی آنها تقسیم بندی می كنند.. در حالی كه بیشترین نوع عدس در آمریكا سبز یا قهوه ای هستند عدسها معمولاً به رنگهای نارنجی، قرمز، زرد و یا سیاه می باشند. عدسهای گرد،

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب