• سبک های چیدمان مبل؛ از کلاسیک تا روستیک
    زمانی همه خانه ها یک دست و یک شکل بودند؛ فرش های لاکی کاشان بود و پشتی های و مخده های دست دوز با پتوهای ملحفه شده سفیدی که دور تا دور خانه می افتاد. بعدها هم که مبل ها آمدند، همه یک دست و یک جور بودند؛ فقط با طرح و نقشه هایی متفاوت؛ راحتی هایی ساخته شده از چوب های ضخیم و پارچه های مبلی زمخت. خیلی طول کشید تا پایدکوراسیون داخلی وسط آمد و سبک های خاص آن. حالا دیگر خانه ها برای خودشان شخصیت دارند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب