• شش رنگ مختلف رزها چه می‌گویند
     گل های رز زیبا و بی نظیر در گل فروشی ها، فقط برای زیبایی و قشنگی نیستند. هر گلدانی از این گل ها با رنگ های مختلف، نشانه خاصی دارد و برای خریدن آنها و هدیه دادن شان، باید بدانید که با هررنگ، کدام حرف و پیام را می رساند...    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب