• شـور و تـرشی خـورهای قـهار بخواننـد
    اگر توجه کرده باشید هوا که سرد می شود میل و رغبت مان به خوردن انواع شور و ترشی بیش از هر فصل دیگر می شود و احساس می کنیم خوردن آبگوشت و اشکنه با ترشی مخلوط، کله گنجشکی و کله پاچه با سیر ترشی............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب